Haptotherapie | Rotterdam

Allebei de stenen stapel in balans

Haptonomie gaat voor mij over de balans tussen voelen, denken en doen. Binnen de haptotherapie kijken we naar hoe jij die balans organiseert. De manier waarop jíj in het leven staat. Ontstaan door hoe jij bent opgegroeid en de ervaringen die je hebt meegemaakt. Jouw (grond)patronen (in emoties, gedrag en denken) maken je uniek, met je eigen kwaliteiten én valkuilen.

 

Haptotherapie beoogt het herstel van het voelen. Van het werkelijk in contact zijn met jezelf, je situatie en je omgeving. Haptotherapie leert je voelen dat je lichaam je een heleboel vertelt. Over wat je wilt en wat je kompas is. Over wat goed voelt en wat niet, en daar dus naar kunnen handelen.

Op basis van jouw hulpvraag onderzoeken we samen hoe jouw patronen werken. Dit doen we door middel van gesprek, maar ook aanrakingen op de bank (massagetafel). Aanraken is de meest directe vorm van contact, en geeft heel direct inzicht. In een gesprek kan je nog wel eens eromheen praten. Voor mij is dit het meest zichtbare verschil met bijvoorbeeld psychotherapie.

Naast aanraken maak ik ook gebruik van oefeningen. Door deze oefeningen ervaar je ‘aan den lijve’ hoe je reageert en wat je doet. Je gedrag wordt direct zichtbaar, en daardoor krijgen we ook op die manier inzicht in je grondpatronen.

 

In de eerste sessies gaat het met name om bewustwording van je gevoel, je beweging. Daarna kunnen we werken aan ‘nieuw gedrag’ door middel van training en het opdoen van nieuwe ervaringen.

 

 

Tijdens een behandeling worden specifieke oefeningen gedaan waarbij voelbaar wordt hoe, waar en wanneer je blokkeert, terughoudt of je juist openstelt voor contact. In het geval van een burn-out draait het vooral om het leren aangeven en respecteren van je eigen grenzen.

Haptotherapie zorgt voor voelbaar resultaat

Haptotherapie draait om het op gang brengen van een proces: het verbeteren van de overeenstemming tussen denken, voelen en handelen. Zodat wat je voelt de belangrijkste informatiebron wordt voor je handelen, in plaats van je gedachtes of de verwachtingen uit je omgeving.

Haptonomie helpt bij:

Moeite hebben met herkennen en uitdrukken van gevoelens

Onderdrukte gevoelens maken het je moeilijk om te gaan staan voor wat voor jou belangrijk is. De echte gevoelens blijven voor jou en voor de omgeving onduidelijk en worden niet geuit. Vaak komen onderdrukte gevoelens voort uit angst voor afkeuring door mensen, en met name de volwassenen die belangrijk voor je zijn, of doordat volwassenen de gevoelens van het kind niet kunnen herkennen en erkennen, dus het kind niet kunnen laten zijn wie hij is. Als je je gevoelens niet bewust maakt en uit kan verlamming of apathie optreden. Grenzen aangeven, stelling nemen en ergens op afgaan zijn niet meer mogelijk. Stug volhouden kost echter wel kracht en die raakt op een bepaald moment ook op. Dat kan, naast vele andere oorzaken, bijdragen aan het ontstaan van een burn-out.

Overspannenheid of burn-out

Ervaren van stress, overspannenheid of burn-out. Stressvolle situaties nemen je vaak in beslag. De oorzaken kunnen verschillend zijn, de uitwerking op jou is hetzelfde: je kunt er moeilijk afstand van nemen, kunt slecht ontspannen en brandt langzaam op. Extreme vermoeidheid, een verminderd gevoel van eigenwaarde en je terugtrekken uit sociale contacten zijn enkele symptomen van een burn-out. Haptotherapie kan dan uitkomst bieden.

Ruimte innemen

Krijg je te horen dat je vaak (te veel) ruimte inneemt en geen ruimte laat voor anderen? En wil je hier aan werken? Of wil je juist méér ruimte innemen, meer van jezelf laten horen en zien? Je impact vergroten. We onderzoeken samen hoe jij dit nu organiseert en hoe je dit zou kunnen veranderen.

Stellen van grenzen

Moeite hebben met het voelen en aangeven van grenzen. Bijvoorbeeld omdat je graag wil voldoen aan de verwachtingen van anderen, of vanuit de behoefte om aardig gevonden te worden of niet te falen. Je eigen normen en waarden spelen vaak ook een rol: je wil het graag goed doen. Je vind dat je het allemaal wel zou moeten kunnen. Je stelt de wensen van je omgeving boven die van jezelf. Haptonomische coaching helpt je bewust te worden van hoe jij omgaat met jezelf en je grenzen.

Nabijheid

Problemen met intimiteit en nabijheid. We kunnen ervoor kiezen ons af te sluiten en een muur om ons heen te bouwen, bijvoorbeeld omdat we het eng vinden als iemand ons nabij komt. Maar je kunt er ook voor kiezen om je, in alle kwetsbaarheid, open te stellen voor de ander, waardoor je diegene binnen laat in je emotionele wereld. In intieme relaties laat je iemand (als het goed is) vrijwillig en in vertrouwen je grens passeren, in de veronderstelling dat je daarin niet beschaamd en beschadigt zult worden. In nabijheid laat je de ander ook iets van jezelf zien. Je deelt je gedachten, ideeën en gevoelens met jezelf en de ander, maar ook je zorgen, tekortkomingen en kwetsbaarheden. Intimiteit heeft dus te maken met het laten wegvallen van een grens die er normaal gesproken is tussen mensen. Dat vereist een gevoel van veiligheid, vertrouwen, betrouwbaarheid én durf.

Relatieproblemen

Moeite hebben met het aangaan of in stand houden van relaties. Ieder mens start een relatie om gelukkig te worden met de ander. Wat de aard van de relatie ook is, één zonder problemen bestaat niet. Door allerlei redenen kan de relatie onder druk komen te staan. Irritaties, ruzies, tegenslag, het verwerken van een trauma of verlies, botsende karakters. Vaak kom je er samen uit, maar soms lukt dat niet. Er valt dan een gevoel van veiligheid weg en je kunt of durft je niet meer te uiten. Er ontstaat zo onbegrip en afstand, en je weet niet meer precies wat er in de ander omgaat. Haptotherapie kan dan uitkomst bieden. Haptotherapie beoogt het herstel van het voelen. Je leert voelen dat je lichaam je een heleboel vertelt. Soms is het lastig om daar naar te handelen, ook omdat een relatie zich afspeelt in het spanningsveld van samen en alleen. Je grenzen kunnen vervagen, je voelt je afhankelijk worden of hebt juist het gevoel de vrijheid te verliezen. Haptotherapie in het geval van relatieproblemen gaat dan ook over het herstellen van het vermogen om oprecht en liefdevol contact aan te gaan, door beter in contact te komen met eigen gevoelens en behoeftes.

Onvrede

Onvrede hebben met een situatie, niet weten wat je wilt, wat je voelt of bezielt. Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten. Geen voldoening meer beleven uit wat je doet of hoe je leven er nu uit ziet. Je weet het even niet meer. Soms ben je te veel vanuit je hoofd gaan leven. Gaan leven zoals het van je verwacht wordt. Door jezelf of door anderen. Haptonomie helpt je weer bewust te worden van je gevoelens, zodat je weer bewuster keuzes kan maken voor waar jíj energie van krijgt. Niet alleen meer vanuit je hoofd, maar nu met je hele lijf.

Aangaan van conflicten

De kern van het aangaan van een conflict met iemand is dat je jezelf waardevol genoeg vindt om dat conflict aan te gaan en/of dat je de relatie met de ander het waard vindt om iets uit te vechten. Soms roept je vriend, vriendin, je geliefde , of een andere vertrouwde persoon iets op waardoor je aangedaan raakt, geïrriteerd, boos, bang of verdrietig wordt. Het kan zijn dat je eerste reactie is je terug te willen trekken. Daarmee verbreek je de verbinding en het contact waar je juist naar op zoek was. Er gebeurt dan iets wat je eigenlijk niet wilt: de afstand wordt groter.

Geïnteresseerd? Of wil je meer weten? Neem dan contact met me op!

Geïnteresseerd of meer weten? Neem dan contact met me op!

Duur van de haptotherapie

We beginnen met een intake-gesprek. Daarin stellen we samen jouw hulpvraag vast of wat je klachten zijn. Na een aantal sessies wordt er geëvalueerd. Samen onderzoek je hoe je je voelt, of klachten verminderd zijn en of er behoefte is aan meer sessies. Het kan natuurlijk ook dat haptotherapie voor jou niet de passende oplossing is. Ik help je dan zo goed mogelijk op weg richting een geschikt alternatief.

Tarieven haptotherapie

Een haptotherapie sessie bedraagt €85,00 voor ongeveer drie kwartier tot een uur.

 

Ik ben lid van de beroepsvereniging NFG, vakgroep VPMW, registratie nummer 9049. Ik ben ook aangesloten bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dat betekent dat de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Zie hier een overzicht van de vergoedingen.

De praktijk heeft AGB code 90066629. Mijn AGB code als therapeut is 90107472.

Ervaringen van anderen

haptonomie in beeld