Praktische info

Aanmelden

Voor mijn begeleiding heb je geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Je kan je gewoon bij mij aanmelden.

Aanmelden kan telefonisch op 06-51643804 of via de mai door het contactformulier te gebruiken. Ook voor vragen of meer informatie kan je op deze manier bij mij terecht. Als ik aan het werk ben, neem ik de telefoon niet op, maar bel ik je zo snel mogelijk terug.

Openingstijden

Maandag, dinsdag en woensdag van 9:00 tot 17:00

Tarieven

Haptotherapie (55 minuten)                                    €85,00

Kinderen en jongeren (45-55 minuten)                 €85,00

Zwangerschapsbegeleiding (55 minuten).           €85,00

Relatiebegeleiding (90 minuten).                           €120,00

Coaching                                                                   offerte op maat

Linda Vermeulen Pura Rotterdam

Vergoedingen

Haptotherapie wordt deels vergoed door de meeste zorgverzekeraars, vaak in het aanvullende pakket. Zie hier een overzicht van de vergoedingen.

Wijze van betalen

Je ontvangt de factuur per e-mail en kan het geld dan overmaken. De factuur kun je opsturen naar je zorgverzekeraar als je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Afzeggen of verplaatsen

Een consult afzeggen van verplaatsen is geen probleem, mits je dit minimaal 24 uur van tevoren doet. Een niet nagekomen afspraak of een te late afzegging zal helaas in rekening worden gebracht voor 50% van de kosten van het consult. Deze kosten komen niet in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekeraar.

Registratie en Accreditatie

Als haptotherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Registratienummer 9049.

 

Mijn opleiding tot haptotherapeut heb ik gevolgd bij Synergos. Zie www.synergos.nl voor meer informatie.

 

Mijn praktijk PURA Rotterdam staat ingeschreven in het handelsregister met KvK nummer 72106867

Bijscholing en nascholing

Ook ik blijf me steeds ontwikkelen en verdiepen in mijn vak. Daarvoor heb ik intervisie met collega’s en supervisie. Ook volg ik regelmatig nascholingen. Hier een overzicht van de nascholingen die ik tot nu toe heb gevolgd:

 • Burn-out bij jongvolwassenen
 • Trauma & Regulatie I en II
 • Relatietherapie
 • Binnenste Buiten (adem)
 • Kinderhaptotherapie
 • Masterclass bij Eric Elbers en Ted Troost
 • Hechting
 • Zelfkritiek en Zelfcompassie
 • Binding
 • Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Privacyverklaring Pura Rotterdam

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

 

GEGEVENS

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  • NAW-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Kosten van de behandeling

Zie hier mijn Privacy Reglement